Minä Olen-lehti 1/2012: Esa Ruoho: Viktor Schauberger: Vesi on Elävä Organismi!

Submitted by esaruoho on

Julkaistu Tammikuussa 2012 Minä Olen-lehdessä.
 
"Ihmisolentojen ja eläimien on äärimmäisen tärkeää juoda elävää vettä. Kemiallisesti puhdistettu, kloorattu tai otsonoitu vesi ei ole enää elävää ja terveellistä. Hyvä vesi, täynnä elämää ja energiarikkautta, on synonyymi voimakkaalle ja terveelle elämälle. Huonolaatuinen vesi johtaa sairaaseen elämään. Ei vettä on sama kuin ei elämää." 
–Viktor Schauberger.

– Vesi on elävä organismi, havaitsi 1885 syntynyt itävaltalainen nerokas tutkija metsänhoitaja Viktor Schauberger. Hän oli huolissaan teknologian vaikutuksista veteen. 
Vesi laajenee, supistuu, jäätyy, höyrystyy, kuumenee, viilenee. Laajentumista ja kantovoiman kasvamista kontrolloivat kierto yön ja päivän välillä ja kuunkierto. Kuten monet tuntemamme ihmiset, vesi on yökyöpeli – aktivoituen ja voimistuen yöllä, leväten ja heiketen päivällä. Vesi ei halua pysyä paikallaan pitkiä aikoja vaan pyrkii uusimaan itseään hakeutuen jatkuvaan liikkeeseen jos se on mahdollista. Vesi on altis ulkoisille vaikutteille, se suorastaan ryystää ympäröiviä energiakenttiä ja ympäröiviä ainesosia itseensä. 
Vedentoimituksemme eivät toimi veden ehdoilla vaan ihmisten. Vesi prosessoidaan, neutraloidaan ja kemikalisoidaan vedenpuhdistuslaitoksissa, joilla ei ole mitään tekemistä veden luonnollisen virtauksen ja itsepuhdistamismetodien kanssa. Tämä vedenkaltainen tuote pumpataan putkia pitkin päämääräänsä, esimerkiksi vedenpullottajayrityksille, jotka ottavat ja laittavat tätä – jo hengiltä-prosessoitua – vettä muovipulloihin ja kauppojen hyllyille myyntiin. 
Vesi ei kuitenkaan ole "vain vettä", samalla tavalla kuin sähkökään ei ole pelkästään sähköä. On olemassa korkealaatuista sähköä mutta myös likaista sähköä, häiritseviä sähkökenttiä samalla tavoin kuin on olemassa kuollutta ja elävää vettä. "Vesi on maapallomme veri!", Schauberger totesi. 
Veden samanarvoisuudesta tai tämän harhakäsityksen paikkaansapitämättömyydestä löydämme esimerkkejä Helsingin alueelta, jossa Päijänteentunnelin korjauksen aikana eräät saivat ensikosketuksensa Vantaanjoen veteen suoraan vesihanasta. Teknisen prosessoinnin jälkeenkään tämä korvikevesi, jonka vedentutkijat totesivat juomavedeksi kelpaavaksi, ei maistunut lähellekään Päijänteeltä. Tammisaaren luonnonlähteelle matkustamisen laskuista huomaa Viktor Schaubergerin ennustuksen toteutuneen: "Vielä tulee päivä jolloin pullo hyvää vettä on kalliimpaa kuin pullo viiniä". 

Metsänhoitaja Schauberger teki pyörreturbiinin
Viktor Schauberger syntyi 1885 Itävallassa perheeseen, jonka jäsenet olivat olleet metsänhoitajia yli 400 vuotta. Perheen motto on ”Fidus in Silvis Silentibus” - Uskollisia hiljaisille metsille. 
– Jo varhaisimmassa lapsuudessani suurin pyrkimykseni oli tulla metsänhoitajaksi, aivan kuten isäni, isoisäni, isoisoisäni ja hänen isänsä ennen häntä. He luottivat siihen mitä silmänsä näkivät ja minkä tunsivat intuitiivisesti. Kaiken yläpuolellä vaikutti veden sisäisen parantavan voiman tuntemus ja tieto siitä, että yöllinen veden ohjastaminen kastelukanavia pitkin kasvimaille tuotti ympäröiviä peltoja moninkertaisesti suurempia satoja. Täysikuulla veden vaikutukset vielä kasvoivat, totesi Schauberger. 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen prinssi Adolf Schaumburg-Lippe antoi Schaubergerin hoitoon 21 000 hehtaaria metsää, jota ihmiskäsi ei ollut ehtinyt muokata. Ei kestänyt kauan kun Schauberger tuotti mökkiinsä valoa rakentamallaan pyörreturbiinilla, joka oli valjastettu läheiseen jokeen. 
Tästä korkkiruuvimaisesta kourusta ja propelista hän sai myöhemmin patentin, kun oli tullut aika siirtyä metsänhoidosta teknologisiin keksintöihin. 10- ja 20-luku olivatkin rakentavaa aikaa Schaubergerin käsitysten suhteen ja näistä kokemuksista hän löysi kuvaavia esimerkkejä luonnollisen teknologian ja ihmisteknologian voimakkaista eroista.

Vedestä voi löytää sen sisimmän olemuksen
Liikkuva joki on ainaisessa liikkeessä. Schauberger löysi itselleen kiinnostavan uuden pyrkimyksen – ohivirtaavaan veteen keskittymisen koko tajunnallaan ja koko tietoisuudellaan. Moni on kokenut veden liplatuksen raukaisevan vaikutuksen. On otettu pienet torkut.
Schauberger huomasi, että antaessaan vedelle vapaan tietoisuutensa hän pääsi sisään veden syvimpään olemukseen ja löysi syvempiä totuuksia veden sisäisistä toimintamalleista.
Tutkijana Schauberger pystyi lähettämään tietoisuutensa tutkimusretkille alueille, joita ihmissilmä ei pysty erottamaan. Schauberger saattoi muodostaa syvemmän yhteyden luontoon ja intuitiivisesti vastaanottaa vastauksia suoraan luonnosta.
Tämä tapa tietää täydellä varmuudella toi hänelle ideoita, jotka kuohuttivat sen ajan poliitikkoja, akateemikkoja, kirjanoppineita tiedemiehiä, mekaanisperäisiä vedenhoitajia, maanviljelijöitä ja eritoten insinöörejä, jotka joutuivat törmäyskurssille täysin päinvastaisen ajattelutavan kanssa.
Törmäyskurssi jatkuu vielä nykyäänkin. Sen ajan luokkayhteiskunta-ajattelusta johtuen Schaubergeriä ei kuitenkaan otettu todesta, vaan metsänhoitajan vallankumoukselliset ehdotelmat jätettiin akateemikkojen keskuudessa omaan arvoonsa.
Schaubergerin päämottona oli "Kapieren und Kopieren" (ymmärtäkäämme ja kopioikaamme luontoa). Nykyään biomimetiikka on suosittu tieteenlaji.


Kanat munivat ovaaleja eivätkä neliöitä

On vaikeaa ymmärtää, miten on mahdollista, että spiraloiva materiaali kuten neste laitetaan neliöihin. Miten tuotamme liikettä tavalla joka sekä lisää kitkaa että kuumuutta, ja yskii palamatonta ja palanutta materiaalia suoraan hengitysilmaamme? Jokaikiselle mekaanisesti tuotetulle liikkeelle löytyy vastavoima, joka nousee liikeyritystä vastaan, kuin sanoakseen "Ei näin". Näitä lakeja luetaan opistoissa kunnes vaikuttaa siltä että maailmankaikkeutemme perustuu pelkästään entropiaan, hajoamiseen. 
Sellaisesta näkövinkkelistä näyttää täysin loogiselta, kuten Schauberger asian totesi:
"Teknologisti toimii kuin maanviljelijä joka kylvää maahan keväällä 20 perunaa ja nostaa sadonkorjuun aikaan kaksi perunaa". 
Schauberger näyttää, että Luonnon moninaisuus on itseasiassa materiaa luovien energioiden tulosta, ei pelkästään materiaa tuhoavien energioiden tulosta kuten monet tiedemiehet uskovat. 
Metsänhoitajan kokemukset Itävallan alppimetsissä takasivat sen, että taimen, käärme, villisika ja kotka pääsivät kuvailemaan luonnonmukaista liikkumatapaa.
Schaubergerille avaruus-spiraali-kurvi oli voimanlähde, luonnonmuoto, johon molempien Maaplaneetan tärkeimpien nesteiden liikehdintä perustuu. Sekä vesi että happi liikkuvat tavalla jonka muokkaamiseen Schaubergerilla oli luonnontiedosta niksit. Tämä ei ollut matematiikkaa ja statistiikkaa vaan elävä ja voimallinen, mutta väärinohjastettuna vaarallisen tuhoisa luonnonvoima. Schauberger ahdistui syvästi, kun katsoi mitä Tonava kaunoiselle ja Itävallan metsille tapahtui. Tai millaisia ongelmia vedenohjastajien pakkosuoristetut joet aiheuttivat ympäristölle kontrolloimattomine tulvineen ja maaperän riutumisineen. 


Meidän järjetön raadantamme ja ensimmäinen vihreä liike

Schauberger perusti 30-luvulla yhden maailman ensimmäisistä vihreistä liikkeistä, ja julkaisi myös ainoaksi jääneen kirjansa "Unsere Sinnlose Arbeitet" (Meidän järjetön raadantamme). Kirja on yhä mieltämullistavaa lukemista. 
– On mahdollista nostaa vettä pystyputkissa ilman pumppukoneita, tuottaa mikä tahansa määrä sähköä ilman mainittavaa hintaa, parantaa maaperän laatua ja parantaa syöpä, tuberkuloosi ja monet hermostolliset epätasapainotilat, Schauberger kirjoittaa.
– Liikutamme kaikkea takaperin. Se, mitä teemme on väärin ja luonnonvastaista. Luonto liikkuu toisin. Luonto käyttää vetäviä eli imeviä energioita, koska nämä ovat täysin korvaamattomat Luonnolle elämän kasvun ja ylläpidon varmistamiseksi. Luonto käyttää paine-energioita ja räjähtäviä voimia vain hajoittaakseen ja tuhotakseen.
– Myös atomifyysikot työskentelevät ylösalaisin. He olisivat lähempänä oikeaa jos ensin aloittaisivat yksinkertaisella ydinfuusiolla. Tämän päivän teknologialla on tiikeri kiinni hännästään, koska se halkaisee painavimmat atomit suurimmalla lämmöntuotolla ja suurimmalla mahdollisella energiankäytöllä.
– Ihmisolennot voivat arvostaa, ymmärtää ja käsittää uutta vain jos he pystyvät nostamaan uneksivan alitajuntansa korkeimpaan tajuntaansa. Jos tätä ei saada aikaan, kaikki opettaminen on turhaa. Jopa silmän täytyy ensin oppia näkemään kaikki uudella tavalla, se pitää herättää unestaan ennenkuin se näkee syvemmälle. Kaiken yläpuolella on oltava valmius käsitellä jopa ihmeitä tulevina normaaleina tapahtumina, Schauberger kirjoittaa.
Itseasiassa veden mysteerit ovat samanlaisia kuin veren mysteerit ihmiskehossa. Vesi toimittaa luonnossa perusfunktioita samalla tavalla kuin veri tärkeitä elintoimintoja ihmiskunnalle. Emme ymmärrä lääkinnällisellä tasolla verenkierron ja kehon uomien pitämistä liikkeessä, elävinä ja energisinä. 
Tiedämme kuitenkin mitä tapahtuu kun verisuoniimme kerääntyy sakkaa ja verenkiertomme vaikeutuu. Kalsiumkasaumat verisuonissamme korreloivat suoraan joenpenkareille kasaantuviin materiaaleihin. Schauberger, kuten monet muutkin vedentutkijat, oli voimakkaasti veden parantavan vaikutuksen puolestapuhuja. Hän myös rakensi veden laadun parantamis-kojeita.

Näin Helsinki valmistaa hanavettä ja pullovettä
Raakaveden sisältämä humus saostetaan ferrisulfaatilla. Syntynyttä sakkaa hämmennetään selkeytyksen parantamiseksi, minkä jälkeen sakka erotetaan vedestä selkeytysaltaissa ja hiekkasuodattimissa.
Vedessä mahdollisesti olevat mikrobit tuhotaan otsonilla, joka myös parantaa veden hajua ja makua. Tämän jälkeen veteen syötetään hiilidioksidia, joka lisää veden alkaliteettia ja vähentää siten korroosiota. Jäljellä olevaa orgaanista ainesta poistetaan vielä aktiivihiilisuodatuksessa, jonka jälkeen vesi desinfioidaan UV-valon avulla.
Lopuksi veteen lisätään sidottua klooria eli kloramiinia mikrobikasvun rajoittamiseksi jakeluverkossa. Veden pH eli happamuustaso säädetään kalkkivedellä ja alkaliteetti hiilidioksidin avulla.

Esa Ruoho
Free Energy -arkistoija
esaruoho@gmail.com

Ruoho on käyttänyt lähteinä Viktor Schaubergeristä ja elävästä vedestä kirjoitettuja teoksia ja ajankohtaisia kirjoituksia tieteellisissä aikakauslehdissä ja päivälehdissä.