aluminium

Är hälsovården beredd på de elöverkänsliga?

Insändare av Tytti Enroth-Nortes i Borgåbladet, 15.05.2007

[Själv rekommenderar jag inte hälsovård (läkaren, sjukhus, mediciner...) utan Guds väg till hälsa - cybe]

 

Tytti Enroth-Nortes i Sibbo är ordförande för den nystartade föreningen Finlands Vågbrytare.


Elöverkänslighet EHS (elektrohypersensitivitet) har diskuterats livligt i ett par årtionden utanför vårt lands gränser både i massmedia och i medicinsk litteratur. I själva läkarutbildningen och i dess traditionella facklitteratur existerar sjukdomen däremot inte - åtminstone inte hos oss.


Vad är EHS? Kort kan man säga att EHS är en ofrivillig förmåga att uppfatta elektromagnetisk belastning. Man talar om förlorad homeostas, d.v.s. den sjukas organism kan inte - till skillnad från en frisks vidmakthålla en optimal reglering vid olika sortens belastningar, som t.ex. mikrovågor. Talades det om att vi alla är elektriska varelser, där varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar, kunde förståelsen för EHS kanske öka.


Att sjukdomen är insyltad i det 21:a århundradets märkligaste tvekamp gör inte saken lättare. Det talas om ofarlig teknologi kontra farlig. Den ena parten vill ha mera makt och pengar. Den andra parten försvarar sin rätt till liv.


Mångbottnad överkänslighet

EHS måste ses som den yttersta varningssignalen på att något gått snett. Att forneka strålningens påverkan på vår hälsa är meningslöst. "Mikrovågssyndromet" sprider sig. Intressant är dess likheter med "Gulfkrigssyndromet". Också det innefattar komplicerade störningar i nerv-, hormon- och immunfunktionerna, men även i de partier av hjärnan, som styr minnet och koncentrationen. Båda symptomkomplexen ser ut att ha sitt ursprung i strålning och kemikalier. MCS (multipel kemisk överkänslighet) föregår ofta EHS.

Klimator - Stewart Mackenzie

http://groups.yahoo.com/group/viktorschaubergergroup/message/1142

From: "Curt Hallberg" <[email protected]>
Date: Tue Aug 23, 2005  12:35 pm
Subject: SV: [viktorschaubergergroup] Curt -> Klimator

Hi Stewart!

OK, I will TRY to answer your questions below! Now, I some cases we simply do not have the correct information. Then we must use our technical skill and imagination. An other thing we must do is to learn to think how Viktor Schauberger think. First read the litterature, doing this try to remember the most basic things about Implosion. Then maybe the most important: DO SOMETHING PRACTICAL!! Just start to play with water make spirals, or look into the nature in water falls etc. But DO something practical!!!

Syndicate content