Är hälsovården beredd på de elöverkänsliga?

Insändare av Tytti Enroth-Nortes i Borgåbladet, 15.05.2007

[Själv rekommenderar jag inte hälsovård (läkaren, sjukhus, mediciner...) utan Guds väg till hälsa - cybe]

 

Tytti Enroth-Nortes i Sibbo är ordförande för den nystartade föreningen Finlands Vågbrytare.


Elöverkänslighet EHS (elektrohypersensitivitet) har diskuterats livligt i ett par årtionden utanför vårt lands gränser både i massmedia och i medicinsk litteratur. I själva läkarutbildningen och i dess traditionella facklitteratur existerar sjukdomen däremot inte - åtminstone inte hos oss.


Vad är EHS? Kort kan man säga att EHS är en ofrivillig förmåga att uppfatta elektromagnetisk belastning. Man talar om förlorad homeostas, d.v.s. den sjukas organism kan inte - till skillnad från en frisks vidmakthålla en optimal reglering vid olika sortens belastningar, som t.ex. mikrovågor. Talades det om att vi alla är elektriska varelser, där varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar, kunde förståelsen för EHS kanske öka.


Att sjukdomen är insyltad i det 21:a århundradets märkligaste tvekamp gör inte saken lättare. Det talas om ofarlig teknologi kontra farlig. Den ena parten vill ha mera makt och pengar. Den andra parten försvarar sin rätt till liv.


Mångbottnad överkänslighet

EHS måste ses som den yttersta varningssignalen på att något gått snett. Att forneka strålningens påverkan på vår hälsa är meningslöst. "Mikrovågssyndromet" sprider sig. Intressant är dess likheter med "Gulfkrigssyndromet". Också det innefattar komplicerade störningar i nerv-, hormon- och immunfunktionerna, men även i de partier av hjärnan, som styr minnet och koncentrationen. Båda symptomkomplexen ser ut att ha sitt ursprung i strålning och kemikalier. MCS (multipel kemisk överkänslighet) föregår ofta EHS.

Lösningsmedel bör ingen inandas. Jag lackade t.ex. alla husets fönster lite före min sjukdom bröt ut. Åratal av datorarbete låg också bakom. En ny dator skall dessutom vädras cirka två veckor, påslagen i ett luftigt rum, innan den tas i bruk. Detta visste inte jag när den gamla datorn byttes ut mot en ny, men illaluktande. Flamskydds-medlen i elektroniken kan framkalla överkänslighet.

Amalgamet ser jag dock som roten till mitt onda. Inom tandvården i Sverige användes förr, när jag levde där, förutom kvicksilver (som mikrovågor frigör), bl.a. blymönja, kadmium, kreosol, kloroform, eugenol, paraformaldehyd, formaldehyd, formalin, aluminium och arsenik, samtliga biologiskt aktiva och skadliga. Undernäring plus tungmetallbelastningen lade antagligen tidigt grunden för min EHS. Mina krämpor livet igenom har alltid varit komplexa och konsekvent lett till snedvridna och absurda analyser.

 

Allergierna mångdubbla

Att drabbas av det som inte står i läroböckerna och därtill saknar adekvat begreppsbestämning kan vara ödesdigert. Nya tider föder emellertid nya sjukdomar, och en allt aktuellare fråga är: är strålning i kombination med kemikalier och gifter folkhälsans största hot?


Det första Gulfkriget var också världens första högteknologiska krig (mikrovågsstrålning och utarmat uran i stridsspetsarna). Utom strålning fick soldaterna bl.a. mängder med vaccin. Gulfkrigssyndromet föddes. Att vi dygnet om, 365 dagar i året, utsätts för "svaga doser" strålning kommer inte att gå oss heller spårlöst förbi. Människans organism kan för övrigt uppfatta ett elektromagnetiskt falt som har en miljon gånger svagare kraft än strålningen från mobiltelefonernas basstationer.

Riksdagen kryllar av småbarnsföräldrar. Vet de om att den luftburna mikrovågsstrålningen genomborrar barnens hjärna, hjärta, ögon... från morgongröten till godnattsagan och från godnattsagan till morgongröten?
Vet de om att den vibrerande energin tränger så djupt in i människans elektriska system, att de egna nervimpulserna störs? Vet de hur svåra de neurologiska symptomen (EHS) kan vara? Vet de om att strålningen påverkar melatoninproduktionen med försvagat immunförsvar som följd?
Det ovannämnda är en bråkdel av det som strålningen orsakat Varför tillåter man då allt att fortgå? Det är för att man litar på myndigheterna. Man har inte kunskap, man behöver den inte, myndigheterna sköter allt. Men hur kan någon ens för ett ögonblick inbilla sig aft strålning "hur än svag" inte skadar ett litet barn?

Strålningens gränsvärde är io W/ kvm. Den naturliga bakgrundsstrålningen är 0,000 000 000 000 OI W/kvm. Det borde säga oss någonting.


Köpta forskare och idiotstämplar

Forskning och redovisning används som vapen för att tjäna ekonomiska och politiska intressen, istället för att vara seriöst kunskapssökande.
Komiskt är också hur blixtsnabbt de studier som påvisar skadeverkningar följs av industrisponsorerade "neutraliseringar".

WHO då, världshälsans väktare? En av de ansvariga i denna fråga, fysikern Mike Repacholi har struntat i världshälsan för 150 000 dollar årligen, från mobilbranschen. Han är också en av de berömda WHO-direktivens skapare: ordet eloverkänslighet bör slopas. Mätning av strålningsintensitet skall man avråda ifrån. Skyddsåtgärder är inte nödvändiga. Däremot nog psykoterapi. Dessa anvisningar och mer till har gått ut till alla länders regeringar.

Strålningsfaran mörkläggs och de elöverkänsliga idiotförklaras. Men i längden går inte detta rävspel. När mobilbranschen får klasvis med skadeståndskrav och de som inte hanterat sitt myndighetsansvar korrekt byts ut - då har vi nått en vändpunkt, samhällets tillfrisknande från "Nokia-viruset" kan börja.

Och så: finns det någon beredskap på sjukhusen för EHS:are? Hörsammar man WHO-direktiven existerar den naturligtvis inte. Vem tar då ansvaret för eventuellt dödsvållande? Strålskyddscentralen STUK? Dess läkare har ju också suttit med och utformat direktiven. Att en handfull individer, vars motiv man undrar över omyndigförklarar miljontals människor är höjden.

 

Är sjukhusen beredda?

Jag har vänt mig till Borgå sjukhus i beredskapsfrågan. Men trots två brev åsidosätts ärendet med tystnad. Detta förvånade mig inte, ifall sjukhuschefen Sune Lang inte i ett telefonsamtal uttryckligen sagt att brev alltid bör besvaras. Min positiva uppfattning om Borgå sjukhus har jag därmed tvingats revidera en aning. Jag är ändå övertygad om att då den första svårt elöverkänsliga patienten tas in för någon "vanligare krämpa" finns tillgång till elfritt utrymme, som inte angränsar till en röntgenavdelning eller dylikt.

Slutligen en fråga till sjukhuset: bör inte en plats där sjuka vårdas, så långt det är möjligt vara en optimalt hälsosam miljö? Om mobiler tillåts vara påslagna betyder det skadlig strålning. Hur sitter det i det medicinska tänkandet?

AttachmentSize
bbl150507.png616.74 KB

Varför dessa diskussioner

Varför dessa diskussioner om elöverkänslighet (vilket inte är vetenskapligt bevisat)? I dagens samhälle klarar vi inte oss utan datorer och mobiltelefoner, detta är ett faktum! Dessa apparater är absolut nödvändiga för att dagens samhälle skall fungera. Mobilerna kommer aldrig att försvinna så denna diskuskussion om elöverkänslighet är totalt onödig.

Dagens samhälle fungerar egentligen inte.

Beklagar att mitt svar dröjde.

Faktum är att dagens samhälle egentligen inte fungerar. Vad är då samhällets funktion?

Om samhällets funktion faktiskt skulle var att göra varenda person så lycklig som möjligt (skapa välfärd) skulle varenda familj ha en ett eget hus med plats för odling och husdjur, och då vara självständiga, iställe för att måsta bo i en slav-låda i en stor stad och slava för att kunna betala sin dyra hyra + dyra mat. Se artikeln "Green, Sustainable Economics a Phase of Divine Law" för mera om detta.

Dagens samhälle är ett högt snedvridet korthus byggt på mycket dålig grund som snart kommer att rasa.

Det är troligen först efter att alla skogar är nedhuggna, då alla vattendrag och hav är nedsmutsade och tomma på fisk, då människan inser att pengar inte går att äta, och att mobiltelefoner och datorer inte är absolut nödvändiga.Nångång på 1950-talet tror jag någon kunde ha sagt:
Varför dessa diskussioner om DDT´s skadlighet? (vilket inte är vetenskapligt bevisat)? I dagens samhälle klarar vi inte oss utan DDT, detta är ett faktum! DDT är absolut nödvändiga för att dagens samhälle skall fungera.
Jag anser att största delen forskaren är lika idiotiska och storhetvanssinniga och säkra på att de har rätt, som på t.ex 1950-talet.

Nu kan man ju inte direkt

Nu kan man ju inte direkt jämföra DDT med mobiler. På 50-talet forskades det överhuvudtaget mycket lite om någonting. Och det har ju faktiskt även gjorts forskning om mobiler av obundna forskare och resultaten har inte varit oroväckande. Skeptikerna tar dock endast fram de forskningar som visat samband mellan mobiler och sjukdomar.

Och datorer och mobiler är faktiskt nödvändiga i dagens samhälle och ekonomi. Datorer är inte bara ett nöje utan behövs inom alla branscher (planering, medicin, forskning, kemi.... allt). Man kan ju helt enkelt inte gå bakåt i utvecklingen.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.