Kompendier av eller om Schauberger

http://home.swipnet.se/jens_katrin/Schauberger/Sch_docs.html


Denna sida är till för alla de som är verkligt intresserade av Viktor Schauberger och vill ha mer material. Eftersom materialet är ganska omfattande och det blir dyrt och besvärligt att kopiera och skicka allt per papper (dvs. det gamla goda sättet.), så har jag beslutat att försöka få upp så mycket av det material jag kan komma över upp på denna sida.

Materialet

Tack vare Morgan Persson kan jag erbjuda sex mycket bra kompendier. Jag hoppas att själv kunna bidra med mer material i framtiden.

Viktor Schaubergers skrifter:

 • Samlingskompendium nr 1 (zip) (PDF)
  • Bioteknik i praktik för första gången
  • Naturenligt jordbruk
  • Står vetenskapen inför en omvändelse?
  • Över vattnets lagbundna rörelse
  • Levande vatten
  • En liten skillnad - Nedbrytning eller livskraft
  • Är den så kallade "Ljustillväxten" ett framsteg inom skogsbruket eller en kräftartad felutveckling?
  • Vattnet - Livsmotorn
  • Förädling av växtnäringen m.h.a. en planetär rörelse
  • Se in i naturen och kopiera den
  • Ökning av markens skördar
  • Cancern - Den tekniska tidstålderns sjukdom
  • Ett brev från Viktor Schauberger till herr R.
 • Samlingskompendium nr 2 (PDF)
  • Naturens störda kretslopp
  • Vi använder en felaktig rörelseform
  • Vetenskapens abdikation
  • Avslöjande naturhemligheter
  • Den påbörjade förändringen
  • Livet kan ej förstöras
  • Felaktig ämnesomstättning förstör vattnet
  • Ur ett brev till Olof Alexandersson 6.6.1956
  • Viktor Schauberger i brev till Prof. Ude
 • Samlingskompendium nr 3 (PDF)
  • Den naturliga rörelsekraften
  • Den döende skogen
  • Biologisk odling
  • Daggmasksanatoriet
  • Bonden och oxen
  • Ett biologiskt tips av Viktor Schauberger
 • Samlingskompendium nr 4 (PDF)
  • Min törnbeströdda väg till kunskap
  • Finns det ett perpetuum mobile?
  • Jordens röresle som orsak till strålningen, orsaken till livets återuppståndelse
  • Den årtusende gamla atomhemligheten
  • Livskraften och livgivande energier
  • Maskinell alstring av livskraft
  • Biologiskt vakuum
  • Den bästa drivkraften för maskiner
  • Forellmotorns hemlighet
  • Implosionsmaskinen
  • Ett nytt slag av syntesström genom rymdkraftgenerator
  • Repulsinen
  • Åstadkommande av organiska synteser
 • Samlingskompendium nr 5 (PDF)
  • Temperatur och vattenrörelse
 • Samlingskompendium nr 6 (PDF)
  • Flodreglering
  • Problemet med Donaus reglering
  • Vattnets gåta
  • Vattnets hemligheter
  • Atomomvandling istället för atomsprängning

Walter Schauberger:

Här är de enda kompendierna jag lyckats scanna in själv. Det som tog tid var alla bilderna, därför är dokumentet stort, hela 832kB i packat format och över 3MB i uppackat format.

Examensarbeten:

En riktigt bra sammanställning av Schaubergers arbete gjord av Sten Kullberg.

Ett föredrag av Olof Alexandersson (PDF)

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5