Sveriges Radio: Det Levande Vattnet

Sveriges Radio: Det Levande Vattnet – ett dokumentärprogram av Anders Bjurström om den österrikiske naturforskaren, vetenskapsmannen och filosofen Viktor Schauberger (1885-1958): «En 1900-talets Galilei». Programmet bygger på material samlat av den svenska forskaren Olof Alexandersson. Medvärkande: Gösta Prützelius (som Viktor Schauberger), Ernst Günter (som Walter Schauberger), Karula Kihlström, Nicklas Lindblad, Åke Blomström, Sven Sjöberg och Walter Schauberger. Tekniker: Kjell Folin. Inspicient: Karin Wiberg, och effekter från Finska Radion. Detta är ett program från radioteaterns dokumentärredaktion och producent var Åke Blomström.

Klicka här för att lyssna

Klicka här för att spara filen på din egen dator (höger-klicka samt välj spara)

 

Varighet: 44 min 46 sek.
Filstorlek: 30,3 Mb i MP3-Pro-format (Fraunhofer) 16bit 44.1kHz 96kbps.

 

 

Olof Alexandersson var med om radioinspelningen som sakkunnig och författare. Åke Blomström var producent, och han berättade att inget program tidligare hade givit en sådan respons som detta. Men programmet fick läggas ner, eftersom LRF – som är aktieägare i SR – protesterade emot at radion gynnar och sprider vidskepelse. När Åke Blomström vägrade, blev han avskedad från SR.

 

 (loose translation)

Sveriges Radio: The Living Water - A documentary by Anders Bjurström, about the Austrian nature researcher,
scientist and philosopher Viktor Schauberger (1885-1958): <<A 20th century Galilei>>. The Show is based on
material collected by the swedish scientist Olof Alexandersson.

Cast: Gösta Prützelius (as Viktor Schauberger),
Ernst Günther (as Walter Schauberger), Karula Kihlström, Nicklas Lindblad, Åke Blomström, Sven Sjöberg and Walter
Schauberger.

Technicians: Kjell Folin. Inspecient: Karin Wiberg.

Effects from the Finnish Radio. This is a show from the radio theatre documentary editorial staff. Producer was Åke Blomström.

Olof Alexandersson participated on the show as an expert and author. Åke Blomström was the producer, and he said
that no other program had gotten such a response as this. But the show was cancelled, since LRF - stockholder of
SR (Swedish Radio) - protested that the show supports and spreads superstition. When Åke Blomström refused, he was
fired from SR.

Sveriges Radio: Det Levande Vattnet

Hi

Do you have the mp3 file of the radiobroadcast of Sveriges Radio: Det Levande Vattnet?

Regards//Ulf

Link fixed

Ulf,

I've fixed the links above. Should work now.

Excelent, thanks//Ulf

Excelent, thanks//Ulf

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.